Ta strona do prawidłowego funkcjonowania wymaga nowoczesnej przeglądarki z włączoną obsługą JavaScript.
Wygląda na to że Twoja przeglądarka nie spełnia tego warunku.
COFNIJ
Lekcja DEMO Lekcja demonstracyjna
Witaj.
W tej lekcji znajduje się kilka krótkich fragmentów szkolenia Obliczenia cieplne w trzech wymiarach, dzięki którym dowiesz się co ciekawego czeka Cię w lekcjach kolejnych.
Przeczytaj treść każdego slajdu, zapoznaj się z podglądem ekranu programu Audytor OZC 6.* i ewentualnie obejrzyj dołączony film video.
Póki co nie uruchamiaj samego programu. Przyjdzie na to odpowiednia pora już niedługo.
 
Na początek fragment lekcji o definiowaniu warstw ściany zewnętrznej.
Zaczynamy?
Naciśnij przycisk Dalej na dole ekranu.
 
Wejdź do komórki Symbol pierwszego wiersza tabeli warstw i naciśnij przycisk rozwijania, który pojawi się z prawej strony komórki.
Uruchomi się okno Katalogu materiałów, w którym musisz odszukać materiał pierwszej warstwy ściany zewnętrznej, czyli tynk cementowo wapienny.
Najprościej to zrobić wyszukując materiału w katalogu.
Kliknij w przycisk Wyszukaj znajdujący się pod listą materiałów...
...i w otworzonym oknie wpisz tynk.
Program wyszuka wszystkie materiały zawierające w opisie ciąg znaków "tynk" i zaproponuje Ci znalezione wyniki.
Wybierz pozycję TYNK-CW - Tynk lub gładź cementowo-wapienna
i zatwierdź wybór przyciskiem Wybierz.
Wyszukany materiał został podświetlony w liście materiałów i wyświetlone zostały jego szczegółowe dane.
Ponownie naciśnij przycisk Wybierz, by dodać materiał do warstwy.

Materiały budowlane podzielone są na dwie grupy:

materiały jednorodne
i
materiały niejednorodne
(patrz zakładki znajdujące się na samej górze okna Katalog materiałów).

Jeśli nie znajdziesz odpowiedniego materiału w jednej grupie - koniecznie poszukaj w drugiej.  
WybrałeśWybrałaś materiał pierwszej warstwy. 
Podaj jeszcze jej grubość wpisując ją w drugiej kolumnie oznaczonej symbolem D. Wpisz 0.01 m.
Pamiętaj!
Wszystkie wymiary w programie podawaj w metrach, chyba że jest wyraźnie napisane by robić inaczej.
Nie ma znaczenia czy do oddzielenia liczb całkowitych od reszty użyjesz kropki czy przecinka. Program oba znaki potraktuje poprawnie.
Kolejna warstwa to mur z cegły dziurawki. Wprowadzając tą warstwę postępuj dokładnie tak samo jak w przypadku pierwszej.
Jest tylko jeden, drobny wyjątek.
Kliknięcie w przycisk rozwijania, widoczny po uaktywnieniu komórki Symbol, spowoduje pojawienie się krótkiej listy materiałów użytych do tej pory w projekcie.
Możesz z niej wybrać interesującą Cię pozycję lub kliknąć Edytuj w celu wyświetlenia znanego Ci Katalogu materiałów.
W przypadku naszej ściany zewnętrznej, niestety musisz zawsze szukać materiałów w katalogu. Przy kolejnych przegrodach będzie już łatwiej.
Będąc w komórce Symbol, otwórz katalog materiałów i odnajdź materiał cegła dziurawka ( CEGŁA-DZIU - Mur z cegły dziurawki na zaprawie cementowej) oraz kliknij Wybierz, by symbol materiału został wpisany do tabeli.
Wpisz też grubość 0.25 m.
Kolejna warstwa to styropian.
Odnajdź go w Katalogu materiałów i wstaw jego symbol do tabeli.
Jeśli nie masz dokładnej informacji o rodzaju styropianu, wybierz materiał STYROPIAN - Styropian - inne przypadki. Wpisz także grubość warstwy styropianu 0,20m.
Na samym końcu wstaw 1cm tynku cementowego (TYNK-CEM - Tynk lub gładź cementowa).
Niektóre symbole materiałów budowlanych są na tyle proste, że z powodzeniem możesz nauczyć się ich na pamięć i wpisywać je za każdym razem bez potrzeby wyszukiwania materiału.
Ściana zewnętrzna ma już policzony współczynnik przenikania ciepła U, grubość oraz opory cieplne i może być już wykorzystana do budowania budynku.
Zanim to jednak nastąpi musisz wprowadzić pozostałe przegrody.  

To na razie wszystko jeśli chodzi o przegrody w lekcji demonstracyjnej.


Teraz zobacz fragment o wstawianiu innych przegród w modelu 3D

Rysowanie elementów parteru zacznij od ścian zewnętrznych.
Kliknij lewym klawiszem myszy w czarny trójkącik przycisku Ściana zewnętrzna w menu narzędziowym.
Zwróć uwagę, że menu narzędziowe składa się z trzech zakładek: Rzut, Grafika i Edycja. Wszystkie polecenia dotyczące rysowania rzutu kondygnacji znajdziesz w zakładce Rzut.
Rozwinęła się lista zdefiniowanych wcześniej przegród budowlanych typu ściana zewnętrzna (lista w tym przypadku zawiera tylko jedną pozycję).
Z listy przegród wybierz pozycję SZ, by uruchomić tryb rysowania ściany wybranego typu.
Dla ułatwienia procesu rysowania ścian...
zacznij rysowanie wykonując powiększenie fragmentu podkładu (na przykład lewego górnego rogu budynku),
następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz spacji, by zwiększyć zakres rysunku i przesunąć kursor w punkt końca odcinka ściany (np. prawy górny róg rysunku),
puść klawisz spacji, by powiększyć wskazany element
i precyzyjnie ustaw punkt końcowy.
Następnie w ten sposób narysuj wszystkie odcinki ściany zewnętrznej i na końcu naciśnij klawisz ESC, by wyjść z trybu rysowania ściany zewnętrznej.
Podczas rysowania odcinków ściany, zwróciłeśzwróciłaś pewnie uwagę na to, że w pewnym momencie na końcu rysowanego odcinka pojawiła się czerwona kropka "przyciągająca" kursor do siebie, a w pewnych nie.
Podczas rysowania kolejnych elementów program wyszukuje już narysowane przegrody, ułatwiając "trafienie" w inną ścianę, koniec ściany lub inny punkt charakterystyczny.
Czerwony punkt wskazuje, że kursor znajduje się w polu "oddziaływania" jakiegoś punktu charakterystycznego.
Podczas rysowania ściany edytor domyślnie działa w trybie rysowania łamanej, co umożliwia narysowanie kilku połączonych ścian po kolei.
W celu tymczasowego przerwania rysowania łamanej naciśnij prawy klawisz myszy. Aby zakończyć rysowanie przegrody pionowej wybranym narzędziem - naciśnij klawisz ESC.
NarysowałeśNarysowałaś już ścianę zewnętrzną.
Teraz przyszła pora na wstawienie ścian wewnętrznych.
Zacznij od narysowania grubej ściany wewnętrznej w poprzek całego budynku.
Kliknij i przytrzymaj lewy klawisz myszy na przycisku Ściana wewnętrzna i z wyświetlonej listy wybierz ścianę SW20.
Wyświetlona lista jest podobna do listy przegród jak w przypadku poprzedniej ściany, ale tym razem masz więcej przegród do wyboru. Znajdują się na niej wszystkie przegrody typu ściana wewnętrzna, które zostały zdefiniowane w sekcji Przegrody.
Wybranym narzędziem odrysuj widoczną na podkładzie ścianę wewnętrzną przez całą szerokość budynku.
Po narysowaniu każdego odcinka ściany, w tabelce pod rysunkiem pojawiły się parametry aktualnego elementu.
Dla ściany widoczne są jej właściwości, a w nich: Typ i Symbol przegrody, grubość d, wysokość H, długość L, Rzędna i kilka innych.
Poza typem, grubością danej przegrody i jej długością, która wynika z narysowanego rzutu, wszystkie parametry przyjęły wartości domyślne dla ścian na bieżącej kondygnacji.
Jeśli któraś z wartości ma być dla danego odcinka inna niż domyślna, zmień ją w razie potrzeby.
Nad rysunkiem rzutu kondygnacji (z lewej strony) znajduje szereg mini zakładek z kolorowymi ikonkami służącymi do zmiany trybu wyświetlania rzutu kondygnacji.
 
Wybranie zakładki  spowoduje wyświetlenie wszystkich elementów rysunku: ścian (a w nich okien i drzwi), podłóg, dachów, stref pomieszczeń i podkładu budowlanego.
W trybie tym jednak, zbyt duża liczba wyświetlonych elementów może spowodować, że schemat będzie nieczytelny.
 
Zakładka  służy do wyświetlenia jedynie podkładu, zakładka  pozwala na podgląd samych ścian i elementów w nie wbudowanych,  uruchamia tryb widoku pomieszczeń,  wyświetla podłogi, pokazuje dachy, a  służy do podglądu pozostałych elementów rysunkowych.
Teraz dorysuj pozostałe ściany.
Wybierz narzędzie wstawiania ściany wewnętrznej SW-GK i przystąp do rysowania szczegółów łazienki, przedpokoju i kotłowni.
Zacznij od stworzenia łamanej ściany oddzielającej sypialnię od łazienki i przedpokoju.
Narysowanie każdego odcinka łamanej zatwierdzaj lewym klawiszem myszy.
Aby tymczasowo przerwać rysowanie łamanej naciśnij prawy klawisz myszy.
Następnie dorysuj resztę ściany między przedpokojem a łazienką i kotłownią,
..oraz dorysuj kawałek ściany w łazience, mały odcinek między łazienką a kotłownią, oraz kawałek ściany w przedpokoju.
Dzięki tym prostym zabiegom wszystkie ściany na parterze masz już prawie zdefiniowane. Prawie, bo później będziesz musiała dopasować niektóre z nich do innych, ale do tego wrócimy po wstawieniu dachu.
To już koniec lekcji demonstracyjnej.
Jeśli chcesz więcej, chcesz poznać program Audytor OZC 6.* bliżej, lub nauczyć się czegoś nowego... zamów dostęp do szkoleń.
 
Masz pytania, sugestie, uwagi? Napisz do nas.
 
Pozdrawiamy
Zespół KursAudytora
Lekcja zaliczona
DALEJ