Ta strona do prawidłowego funkcjonowania wymaga nowoczesnej przeglądarki z włączoną obsługą JavaScript.
Wygląda na to że Twoja przeglądarka nie spełnia tego warunku.
COFNIJ
Przepis 2
Jak definiować mostki cieplne?
Wymóg stosowania wymiarów zewnętrznych przegród budowlanych sprawia, że pewne rodzaje liniowych mostków cieplnych mogą mieć ujemny na obciążenie cieplne pomieszczenia. Jak wprowadzić konstrukcje liniowych mostków cieplnych, by program policzył je dokładnie i uwzględnił ich wpływ na wynik strat ciepła?

Przepisy dopuszczają 2 metody obliczeń mostków cieplnych:
METODĘ UPROSZCZONĄ
opartą na ogólnych informacjach o konstrukcji przegród budowlanych
METODĘ DOKŁADNĄ
opartą na szczegółowej analizie każdej przegrody
 
Obie metody są dopuszczalne, ale druga metoda jest dużo dokładniejsza, a także bardzo wygodna i nią się teraz zajmiemy.

(kliknij przycisk DALEJ znajdujący się na dole ekranu)
Przejdź
Przechodzimy
​ do zakładki Mostki...
... i ​
zaznacz
​ ​
zaznaczamy
​ opcję Uwzględniaj mostki cieplne, żeby w ogóle program uwzględniał mostki w obliczeniach strat ciepła przez przegrody zewnętrzne.
Zaznacz
Zaznaczamy
też Obliczaj automatycznie i NIE
zaznaczaj
zaznaczamy
opcji Obliczaj metodą uproszczoną.
Dzięki temu program będzie uwzględniał mostki cieplne w sposób dokładny i jednocześnie samodzielnie odnajdywał miejsca gdzie te mostki mogą wystąpić.
Uwzględnianie mostków cieplnych metodą dokładną wymaga określenia konstrukcji mostków cieplnych w przegrodach.
Aby ułatwić sobie pracę, ​
określ
określamy
​ domyślne konstrukcje mostków, które najczęściej występują w projekcie.
Zrobisz
Zrobimy
​ to wypełniając tabelę Standardowe mostki cieplne.
Dla każdego typu mostka cieplnego 
musisz
musimy
​ wskazać symbol oznaczający jego konstrukcję.
Kliknij
Klikamy
w komórkę pierwszego wiersza tabeli w kolumnie Symbol.
Możesz
Możemy
​ wpisać tu symbol mostka lub otworzyć Katalog mostków cieplnych za pomocą którego ​
wybierzesz
wybierzemy
​ konstrukcję jak najdokładniej opisującą większość mostków tego typu występujących w budynku.
Aby otworzyć Katalog mostków cieplnych ​
kliknij
klikamy
​ w mały przycisk znajdujący się po prawej stronie komórki tabeli lub ​
wciśnij
​​
wciskamy
​ klawisz F1 na klawiaturze.
Katalog mostków cieplnych zawiera listę konstrukcji mostka cieplnego danego typu, w tym przypadku - naroża wypukłego.
Spośród pozycji tej listy ​
musisz
musimy
​ wybrać konstrukcję najlepiej opisującą większość naroży w budynku, wybrać pozycję BRAK jeśli taki mostek w budynku nie występuje, lub dodać własną konstrukcję mostka.
Dodawanie własnej konstrukcji mostka w chwili obecnej pominiemy.
Wrócimy do niego przy okazji innego szkolenia.
W przypadku naszego budynku najlepszym wyborem jest mostek o symbolu C1, charakteryzujący się tym, że warstwa izolacyjna stanowi zewnętrzną warstwę przegrody.
 Przyjrzyj się wszystkim konstrukcjom mostków w katalogu klikając w elementy listy z lewej strony i ostatecznie wskaż
​​
Odnajdujemy i wybieramy na liście z lewej strony
​ mostek C1
Na końcu
naciśnij
naciskamy
przycisk Wybierz.
Lekcja zaliczona
DALEJ