Ta strona do prawidłowego funkcjonowania wymaga nowoczesnej przeglądarki z włączoną obsługą JavaScript.
Wygląda na to że Twoja przeglądarka nie spełnia tego warunku.
COFNIJ
Przepis 5 Jak uwzględnić krokwie w dachu przy wprowadzaniu go do katalogu przegród?
Nie wszystkie przegrody wielowarstwowe charakteryzują się taką samą konstrukcją we wszystkich przekrojach. W jaki sposób wprowadza się w programie przegrody niejednorodne np. dachy z krokwiami, lub ściany szkieletowe?

(kliknij przycisk DALEJ znajdujący się na dole ekranu)
W większości projektów z którymi przyjdzie Ci pracować konieczne będzie wprowadzenie przegrody wielowarstwowej typu dach.
Zasady wprowadzania dachów do Katalogu przegród są identyczne z zasadami wprowadzania stropów, z tym że w tym przypadku mamy do czynienia z przegrodą, która nie ma jednakowego przekroju we wszystkich miejscach.
Taka przegroda w programie nazywana jest przegrodą niejednorodną i wprowadzanie jej polega na definiowaniu warstw wszystkich przekrojów osobno.
Zacznij
Zaczniemy
​ od dodania nowej przegrody wielowarstwowej, ​
nadaj
nadania
​ jej ​
symbol
symbolu
​ DACH i ​
wybierz Rodzaj
​​
wybrania Rodzaju
​ - Dach.
Zaraz nad polem Rodzaj znajduje się opcja wyboru Przegroda niejednorodna. ​
Zaznacz
Zaznaczamy
​ ją.
Po zaznaczeniu opcji Przegroda niejednorodna nad tabelą warstw przegrody pojawił się dodatkowy zestaw pól edycyjnych, mini zakładek i przycisków.
Służą one do definiowania kolejnych przekrojów przegrody. Każda przegroda niejednorodna to szereg modułów o stałym przekroju.
W celu obliczenia zastępczego współczynnika przenikania ciepła wymagane jest także podanie długości, lub powierzchni każdego modułu.
Jeśli sekwencja przekrojów przegrody powtarza się na całej szerokości przegrody - wpisuj długość modułów o jednakowym przekroju. W innych przypadkach wpisuj powierzchnię każdego modułu.
W przypadku naszego dachu dla uproszczenia uwzględnimy moduły powtarzające się wzdłuż linii dachu.
Nasza nowa przegroda ma domyślnie zdefiniowany jeden przekrój. ​
Nadaj
​​
Nadajemy
​ mu nazwę - np. A, ​
określ
​​
określamy
​ długość L/A jako 0,08 m i ​
przejdź
przechodzimy
​ do definiowania jego warstw.
Lekcja zaliczona
DALEJ