Ta strona do prawidłowego funkcjonowania wymaga nowoczesnej przeglądarki z włączoną obsługą JavaScript.
Wygląda na to że Twoja przeglądarka nie spełnia tego warunku.
COFNIJ
Przepis 8 Jak stworzyć przegrodę o nietypowym kształcie w edytorze 3D?
Większość pionowych przegród budowlanych: ścian, okien i drzwi, w zdecydowanej większości przypadków ma kształt prostokąta i nie wymaga podania niczego więcej niż tylko wysokości i długości. Ale co jeśli któraś ma mieć kształt nietypowy, na przykład półokrągły?

(kliknij przycisk DALEJ znajdujący się na dole ekranu)
Wskaż którą wersję programu Audytor OZC masz zainstalowaną na swoim komputerze:
  • demo
  • pełną / próbną
  • edu
  • nie mam programu
 
a potem pobierz plik z następującej strony:
Jak już pobierzesz ten plik - zapisz go na dysku komputera i otwórz w programie.
Następnie wstaw południową ścianę zewnętrzną SZ, a w nią okno OK200X200
 
Okna muszą być wbudowane w ściany, więc pierwszym etapem pracy nad nietypowym oknem jest wstawienie ściany zewnętrznej.
Następnie w ścianę wstawiamy w okno OK200X200
Wyjdź
Wychodzimy
​ z trybu wstawiania okna OK200X200 (naciskając klawisz ESC) i na rysunku rzutu kondygnacji ​
kliknij
klikamy
​ lewym klawiszem myszy w przed chwilą wstawione okno.
Następnie przyjrzyj się przekrojowi tej przegrody w oknie przekroju.
Profil aktywnej przegrody zaznaczony jest niebieską linią, a jego wierzchołki szarymi selektorami. Edycja kształtu okna polega na takim ustawieniu selektorów, by uzyskać wymagany kontur.
Nasze okno ma docelowo mieć kształt półokręgu w górnej części i prostokąta w dolnej, więc ​
powinieneśpowinnaś
powinniśmy
​ dodać kilka nowych punktów w górnej krawędzi okna i przesuwając je ustawić odpowiedni kształt.
Kliknij
Klikamy
​ w przycisk dodawania nowych wierzchołków  z menu narzędziowego 3D.
Uruchomienie tego polecenia spowodowało włączenie trybu dodawania selektorów. Teraz wystarczy wskazać miejsce gdzie nowy selektor ma się pojawić i zatwierdzić wybór lewym klawiszem myszy.
Po wskazaniu 3 punktów w górnej krawędzi profilu okna ​
wyjdź
wychodzimy
​ z trybu dodawania kolejnych (klikając w przycisk trybu zaznaczania ).
Następnie ​
przesuń
przesuwamy
​ oba zewnętrzne górne selektory na poziom 2m (z lewej strony okna przekroju ​
znajdziesz linijkę
znajduje się linijka
​ z lokalnymi rzędnymi).
Środkowy punkt górnej krawędzi ​
przesuń
przesuwamy
​ na połowę długości okna i wysokość 2,9m a pozostałe punkty ​
przesuń
przesuwamy
​ tak, by całość w przybliżeniu odzwierciedlała docelowy kształt okna.
Do obliczeń cieplnych w zupełności wystarczy uzyskanie przybliżonego kształtu przegrody. Im więcej punktów łuku ​
dodasz
dodamy
tym rysunek będzie dokładniejszy, ale nie należy przesadzać.
Domyślnie podczas przesuwania selektorów, kursor myszy działa ze skokiem 5cm.
Aby uzyskać większą dokładność, ​
przytrzymaj
wystarczy przytrzymać
​ klawisz ALT w trakcie dodawania lub przesuwania punktów.
Lekcja zaliczona
DALEJ