Ta strona do prawidłowego funkcjonowania wymaga nowoczesnej przeglądarki z włączoną obsługą JavaScript.
Wygląda na to że Twoja przeglądarka nie spełnia tego warunku.
COFNIJ
Przepis 14 Jak skopiować przegrody z innego projektu?
Każdy użytkownik programu, realizując kolejne projekty, buduje swoją własną kolekcję konstrukcji ścian, stropów, dachów, a także okien i drzwi. Mając na koncie kilka projektów, zamiast konstruować przegrody od nowa, warto skorzystać z tych utworzonych wcześniej, lub utworzonych przez współpracowników. 
W jaki sposób w programie wykorzystać kolekcję przegród budowlanych stworzoną podczas wcześniej wykonywanych projektów?

(kliknij przycisk DALEJ znajdujący się na dole ekranu)
Wskaż którą wersję programu Audytor OZC masz zainstalowaną na swoim komputerze:
  • demo
  • pełną / próbną
  • edu
  • nie mam programu
 
a potem pobierz plik z następującej strony:
Jak już pobierzesz ten plik - zapisz go na dysku komputera i otwórz w programie.
Nie masz jeszcze programu Audytor OZC, ale kliknij przycisk DALEJ, by zobaczyć jak to wygląda w programie.
Wejdź
Wchodzimy
​ do sekcji Przegrody.
Katalog Przegród budowlanych składa się z dwóch podkatalogów: Katalogu przegród wielowarstwowych i Katalogu przegród typowych. Różnice między nimi na pewno są Ci znane (jeśli nie - patrz szkolenie "Obliczenia cieplne w trzech wymiarach").
Istnieje kilka sposobów wykorzystania przegród wpisanych wcześniej. Dwie z nich omawialiśmy już na wyżej wspomnianym szkoleniu:

skopiowanie całej przegrody otwartego projektu do schowka, wklejenia jej z powrotem i korekta parametrów,

skopiowania do schowka wszystkich lub części warstw przegrody otwartego projektu i wklejenie ich jako warstwy nowej przegrody.
Kopiowanie pojedynczej przegrody znacznie ułatwia proces definiowania przegród podobnych do siebie, ale istnieje też możliwość kopiowania jednocześnie kilku przegród (także z innego projektu).
W tej lekcji przekopiujemy przegrody wielowarstwowe z innego, utworzonego wcześniej, projektu, a potem zaimportujemy przegrody typowe z jeszcze kolejnego.
Aby przekopiować przegrody z innego projektu, musimy otworzyć plik źródłowy w na nowo uruchomionym programie.
Uruchom
Uruchamiamy
​ więc program Audytor OZC ponownie, klikając dwukrotnie w ikonkę na pulpicie komputera.
W pasku zadań na dole ekranu pojawiła się druga ikona programu Audytor OZC.
Pierwsza ikona (ta z lewej strony) wskazuje na program w którym ​
wpisujesz
wpisujemy
​ projekt. Dla ułatwienia nazwijmy go programem głównym.
Prawa ikona to program, w którym otworzymy projekt "dawcę" (program pomocniczy).
Niestety obie ikony na pasku zadań są identyczne. Rozróżnić je ​
będziesz mógłmogła
będziemy mogli
​ jedynie po nazwie pliku z danymi otwartego w programie.
Wejdź
Wchodzimy
​ w nowo otwartym pliku do sekcji Przegrody i ​
wybierz
wybieramy
​ podkatalog Przegrody wielowarstwowe.
W naszym projekcie potrzebne będą nam wszystkie przegrody które zostały zdefiniowane we właśnie otwartym projekcie.
Aby przekopiować wybrane przegrody, ​
zaznacz
zaznaczamy
​ je poprzez przytrzymanie klawisza CTRL na klawiaturze i kliknięcie w ich symbole w tabeli po lewej stronie.
Wskazane elementy zostaną podświetlone.
Następnie z menu podręcznego dostępnego pod prawym klawiszem myszy ​
wybierz
wybieramy
​ polecenie Kopiuj.
Aby odznaczyć zaznaczony element ​
kliknij
wystarczy kliknąć
​ go ponownie również z jednocześnie wciśniętym klawiszem CTRL.
Aby zaznaczyć wszystkie elementy katalogu ​
użyj
wystarczy użyć
​ kombinacji klawiszy CTRL+A.
Wskazane przegrody znajdują się teraz w Schowku systemu Windows i mogą być wklejone do katalogu przegród wielowarstwowych w innym projekcie.
Przejdź
Przechodzimy
​ więc do pierwszego uruchomionego programu (głównego) i ​
wybierz
wybieramy
​ polecenie Wklej z podręcznego menu dostępnego pod prawym klawiszem myszy (wciśniętym na białym polu po lewej stronie).
Skopiowane wcześniej przegrody wkleją się do katalogu i już można zacząć z nich korzystać.
Lekcja zaliczona
DALEJ