Ta strona do prawidłowego funkcjonowania wymaga nowoczesnej przeglądarki z włączoną obsługą JavaScript.
Wygląda na to że Twoja przeglądarka nie spełnia tego warunku.
COFNIJ
Przepis 16 Jak wprowadzić kompleks trzech budynków?
Bardzo często w przypadku budynków użyteczności publicznej lub budynków biurowych, mamy do czynienia z kilkoma budynkami połączonymi ze sobą różnego rodzaju łącznikami.
Jak taki kompleks wprowadzić do Audytora OZC jeśli chcemy uzyskać Świadectwo Energetyczne dla całości, ale i osobno dla każdego budynku?
Niestety program nie pozwala tworzyć kondygnacji w strefach budynku, więc najprostsze rozwiązanie, które przychodzi do głowy odpada; nie da się zdefiniować kilku osobnych stref i w każdej "zbudować" pojedynczego budynku. A przynajmniej takie rozwiązanie nie będzie łatwe w realizacji.
Jest natomiast inne rozwiązanie, proste i skuteczne.

(kliknij przycisk DALEJ znajdujący się na dole ekranu)
 
Jeśli nie da się zdefiniować budynków jako stref, to nie da się uzyskać świadectwa dla nich inaczej niż jako świadectwa dla całości obiektu będącego tematem projektu.

Najlepszym rozwiązaniem jest w takim razie stworzenie projektu dla całego kompleksu, wykonanie obliczeń i wydruk świadectwa dla całości, a następnie przerobienie projektu tak, by otrzymać dokumenty dla poszczególnych budynków.

Przerabianie projektu polecamy zacząć od utworzenia kopii zapasowej oryginalnego pliku.
Dopiero potem można zacząć wprowadzać zmiany.
Aby otrzymać świadectwo dla pojedynczego budynku kompleksu wystarczy usunąć wszystkie elementy innych i ponownie wykonać obliczenia.
Jeśli w Danych ogólnych projektu (w zakładce Podstawowe dane, oraz Świadectwa - Geometria) zostały ręcznie wpisane wymiary całego kompleksu, to dla pojedynczych budynków powinny one zostać zaktualizowane.
Następnie dla kolejnych budynków składowych należy wykonać podobną procedurę:
oryginalny plik z danymi całego kompleksu zapisać pod inną nazwą,
usunąć niepotrzebne dane pozostałych budynków
wykonać obliczenia.
Lekcja zaliczona
DALEJ