Ta strona do prawidłowego funkcjonowania wymaga nowoczesnej przeglądarki z włączoną obsługą JavaScript.
Wygląda na to że Twoja przeglądarka nie spełnia tego warunku.
COFNIJ
Lekcja DEMO Lekcja demonstracyjna
 
Witaj.
W tej lekcji znajduje się krótki fragment szkolenia Świadectwo Energetyczne '2015, dzięki któremu dowiesz się jak będą wyglądały kolejne lekcje.
Zapoznaj się z tekstem slajdów i dołączonych zdjęć i nagrań video.

Do lekcji demonstracyjnej nie musisz uruchamiać programu Audytor OZC 6.6(6.7) Pro.

 

Na początek fragment lekcji o parametrach instalacji grzewczej.

Zaczynamy?
Naciśnij przycisk Dalej na dole ekranu.

 

 Wejdź do podzakładki Ogrzewanie.
W rzeczywistym projekcie pierwszą czynnością, którą musiałabyś wykonać, byłoby opisanie instalacji grzewczej i umieszczenie tego opisu w polu  Opis instalacji .
W tej chwili nie trać czasu na wymyślanie opisów.
Pora na uzupełnienie danych dotyczących samego systemu ogrzewania.
Jeśli certyfikowany budynek ogrzewany jest jednocześnie kilkoma "systemami" ogrzewania
np.
 • ogrzewaniem wodnym zasilanym z kotła gazowego oraz współpracującym z nim - drugim źródłem ciepła w postaci kominka z płaszczem wodnym, lub
 • ogrzewaniem wodnym grzejnikowym oraz ogrzewaniem podłogowym, lub
 • innymi różniącymi się od siebie rodzajami ogrzewania
powinieneśpowinnaś zdefiniować wszystkie te systemy podając udział każdego z nich w całym systemie grzewczym.
 
Definiując system grzewczy wybierz na liście Liczba systemów instalacji pozycję Kilka systemów instalacji, by program umożliwił Ci prowadzenie wszystkich rodzajów instalacji/systemów.
 
Jeśli jednak część mieszkań lub lokali ma wbudowany jeden system, a inna część drugi - tu wpisz tylko ten wiodący. Dla pozostałej części będziesz mógłmogła określić parametry systemu grzewczego podczas tworzenia struktury budynku.
 
Budynek którym się zajmujemy posiada ogrzewanie wodne ze źródłem ciepła w postaci węzła ciepłowniczego i panele słoneczne na dachu. Oba te źródła ciepła współpracują w jednej instalacji ogrzewając cały budynek.
Ustaw zatem Kilka systemów instalacji.
Pojawi się tabelka, w której w poszczególnych wierszach powinieneśpowinnaś określić każdy z systemów grzewczych.
W pierwszym wierszu w kolumnie Opis systemu wpisz węzeł,
w kolumnie Parametry wpisz 70/55 °C,
a następnie Udział: 50 %.
Poniżej wpisz opis panele i 50 % udziału (pomiń Parametry).
Udziały poszczególnych systemów ogrzewania mamy podane w dokumentacji projektu, ale w rzeczywistych warunkach musisz je oszacować samodzielnie lub we współpracy z inwestorem / właścicielem budynku.
Poza tymi wstępnymi informacjami, wprowadzanie parametrów instalacji w dużej mierze polega na wyborze pozycji z przygotowanych list opcji, na podstawie których program określa parametry do obliczeń emisji CO2 i średnie współczynniki charakteryzujące instalację.
Jeśli masz szczegółowe dane o elementach instalacji - te uśrednione współczynniki możesz doprecyzować.
 
DLA PRZYKŁADU:
Na podstawie wybranego Nośnika energii końcowej program określa Współczynnik nieodnawialnej energii pierwotnej wi.
Na podstawie Rodzaju i Lokalizacji źródła ciepła oraz Rodzaju instalacji i Parametrów zbiornika buforowego program określa sprawności instalacji, źródła ciepła itd.
W pierwszej kolejności ustaw parametry dla pierwszego systemu - węzła ciepłowniczego.
Możesz to zrobić w pierwszym wierszu tabeli systemów instalacji,
lub w polach pod nią (gdy zaznaczony jest pierwszy wiersz tabeli).
Wszystkie dane niezbędne do tego by zdefiniować parametry systemu ogrzewania w naszym projekcie znajdują się w dołączonej dokumentacji, lub można je łatwo wywnioskować.
  • Wybierz Nośnik energii końcowej
   CIEPŁO SIECIOWE Z KOGENERACJi - węgiel kamienny lub gaz
Doprecyzuj jaki rodzaj paliwa jest wykorzystywany w źródle oraz w jaki sposób jest ono spalane lub produkowane.
Te dwa ostatnie szczegóły określisz w kolumnie Paliwo i Spalanie/produkcja.
Klikając w pole kolumny Paliwo wyświetli się okno Katalogu paliw, w którym możesz odnaleźć i wybrać właściwe paliwo lub dopisać nowe.
Jako paliwo wybierz z katalogu CIEPŁO Z SIECI CIEPŁOWNICZEJ, a z następnie określ sposób spalania/produkcji wybierając z dołączonej listy pozycję Ciepło z kogeneracji.
Na podstawie tych 2 parametrów program określi wartość opałową wskazanego paliwa i obliczy jaki wpływ na środowisko ma sposób wytworzenia energii grzewczej dla naszego budynku.
Pozostałe parametry pierwszego systemu grzewczego uzupełnisz wybierając odpowiednie pozycje z dołączonych list wyboru.
  • Wybierz zatem Rodzaj źródła
   WĘZEŁ CIEPLNY - kompaktowy z obudową - do 100 kW
  • oraz wskaż Lokalizacja źródła
   OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
  • Rodzaj instalacji
   OGRZEWANIE WODNE - grzejniki członowe/płytowe - z regulacją centralną - i miejscową (zakres P -1 K)
  • Informacji o zbiorniku buforowym w instalacji grzewczej nie ma w dokumentacji, więc wybierz Parametry zasobnika
   BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO
Zwróć uwagę, że po wyborze dowolnej pozycji ze wspomnianych wcześniej list, program automatyczne uzupełnia pola z parametrami znajdujące się po prawej stronie tych list.

Są to właśnie wartości charakteryzujące instalacje.
Program wstępnie określił je podstawiając wartości podane w rozporządzeniu o świadectwach energetycznych (lub w niektórych przypadkach średnie wartości z zaproponowanego zakresu).
W razie potrzeby, wartości te możesz zmienić.

Na potrzeby tej lekcji pozostaw jednak wartości domyślne.

To na razie wszystko jeśli chodzi o instalację grzewczą w lekcji demonstracyjnej.


Teraz zobacz fragment o grupach pomieszczeń.

Zbudowaliśmy właśnie cały parter.
Możemy teraz wykonać import modelu 3D by sprawdzić czy umieściliśmy na nim wszystkie wymagane elementy.
Kliknij w przycisk Import modelu 3D.
Jeśli podczas weryfikacji modelu program wykryje jakieś błędy - napraw je.
Potem kliknij Importuj i poczekaj chwilę na zakończenie całej operacji.
 

Na liście struktury budynku po lewej stronie pojawiły się pomieszczenia, ale wszystkie wpadły "do jednego worka". Nie są one podzielone na mieszkania.

Do prostych obliczeń cieplnych budynku nie ma wymogu grupowania pomieszczeń.

Obliczenia strat ciepła wykonywane są dla każdego pomieszczenia osobno i nie ma obowiązku oznaczania do jakich lokali one należą.

Zgodnie z normą PN-EN 12831, podczas obliczania strat ciepła do pomieszczeń w innych mieszkaniach, wymagane jest uwzględnienie sytuacji gdy jest w nich ogrzewanie wyłączone. Trzeba więc dla wszystkich przegród pomiędzy lokalami ten fakt zaznaczyć. 
Dla pomieszczeń należących do innych grup program ustawia tą opcję automatycznie. 
Obowiązku grupowania pomieszczeń nie ma przy obliczeniach samego obciążenia cieplnego, ale warto to zrobić.

Obliczając wskaźniki energetyczne do świadectwa budynku musisz jednak pamiętać, że Współczynnik nieodnawialnej energii pierwotnej EP i wszystkie inne wskaźniki całego obiektu, obliczane są jako średnia ważona ze wskaźników liczonych dla każdego lokalu osobno.

W związku z tym każde pomieszczenie ogrzewane lub chłodzone w budynku musi znajdować się w jakiejś grupie pomieszczeń.

Grupa pomieszczeń to najczęściej mieszkanie w budynku mieszkalnym, lub lokal w budynku użytkowym, choć nic nie stoi na przeszkodzie, by pogrupować pomieszczenia według innych zasad.

Na naszej kondygnacji nie mamy jeszcze żadnej grupy pomieszczeń więc wypadałoby je stworzyć.

Kliknij prawym klawiszem myszy w kondygnację PARTER na liście z lewej strony i z menu podręcznego wybierz polecenie Dodaj grupę.
Na danej kondygnacji pojawiła się nowa pozycja,
a z prawej strony wyświetlił się formularz edycji grupy.
Zauważ, że większość danych w tym formularzu jest już uzupełniona. To dzięki temu, że program wstawił w polach edycyjnych dane, które wcześniej zostały wpisane jako domyślne właściwości dla struktury budynku.
Wszystkie dane które zostały "odziedziczone" z Danych Ogólnych możesz zmienić, jeśli parametry tej grupy mają być inne niż zaproponowane.
W przypadku naszego projektu nie ma potrzeby niczego poprawiać.
Jedyne co musisz zrobić, to uzupełnić nazwę tej grupy.
Wpisz symbol grupy M1 w polu Symbol na samej górze formularza.
Szybciej utworzysz nową grupę pomieszczeń na bieżącej kondygnacji dzięki kombinacji klawiszy CTRL+G.

To już koniec lekcji demonstracyjnej.

Jeśli chcesz więcej, chcesz poznać program Audytor OZC 6.6(6.7) Pro bliżej, lub nauczyć się czegoś nowego... zamów dostęp do szkoleń.

 

Masz pytania, sugestie, uwagi? Napisz do nas.

 

Pozdrawiamy
Zespół KursAudytora

Lekcja zaliczona
DALEJ