Ta strona do prawidłowego funkcjonowania wymaga nowoczesnej przeglądarki z włączoną obsługą JavaScript.
Wygląda na to że Twoja przeglądarka nie spełnia tego warunku.
COFNIJ
Przepis 11 Jak w obliczeniach świadectw wpisać dwie instalacje grzewcze współpracujące ze sobą?
Często zdarza się że lokale w budynku ogrzewane są jednocześnie z kilku źródeł ciepła np. tradycyjnie z wykorzystaniem kotła gazowego i instalacji rozprowadzającej czynnik grzewczy do grzejników, oraz kominka z płaszczem wodnym. Jak taki układ wpisać do programu?

(kliknij przycisk DALEJ znajdujący się na dole ekranu)
Dane dotyczące instalacji w budynku ​
zdefiniujesz
zdefiniujemy
​ w sekcji Ogólne, zakładce Świadectwa, w podzakładkach
Ogrzewanie, Wentylacja, Cwu oraz podzakładce Elektryczność.
Zaczniemy od instalacji grzewczej.
Wejdź
Wchodzimy
​ do podzakładki Ogrzewanie.
W rzeczywistym projekcie pierwszą czynnością, którą ​
musiałabyś
musielibyśmy
​ wykonać, byłoby opisanie instalacji grzewczej i umieszczenie tego opisu w polu Opis instalacji.
W tej chwili nie ​
trać
będziemy tracić
​ czasu na wymyślanie opisów.
Pora na uzupełnienie danych dotyczących samego systemu ogrzewania.
Jeśli certyfikowany budynek ogrzewany jest jednocześnie kilkoma "systemami" ogrzewania
np.
  • ogrzewaniem wodnym zasilanym z kotła gazowego oraz współpracującym z nim - drugim źródłem ciepła w postaci kominka z płaszczem wodnym, lub
  • ogrzewaniem wodnym grzejnikowym oraz ogrzewaniem podłogowym, lub
  • innymi różniącymi się od siebie rodzajami ogrzewania
powinieneśpowinnaś
powinniśmy
​ zdefiniować wszystkie te systemy podając udział każdego z nich w całym systemie grzewczym.
 
Definiując system grzewczy ​
wybierz
musimy wybierać
​ na liście Liczba systemów instalacji pozycję Kilka systemów instalacji, by program umożliwił ​
Ci
nam
​ prowadzenie wszystkich rodzajów instalacji/systemów.
 
Jeśli jednak część mieszkań lub lokali ma wbudowany jeden system, a inna część drugi - tu ​
wpisz
wpisujemy
​ tylko ten wiodący. Dla pozostałej części ​
będziesz mógłmogła
będziemy mogli
​ określić parametry systemu grzewczego podczas tworzenia struktury budynku.
 
Budynek którym się zajmujemy posiada ogrzewanie wodne ze źródłem ciepła w postaci węzła ciepłowniczego i panele słoneczne na dachu. Oba te źródła ciepła współpracują w jednej instalacji ogrzewając cały budynek.
Ustaw
Ustawiamy
​ zatem Kilka systemów instalacji.
Pojawi się tabelka, w której w poszczególnych wierszach ​
powinieneśpowinnaś
powinniśmy
​ określić każdy z systemów grzewczych.
W pierwszym wierszu w kolumnie Opis systemu
wpisz
wpisujemy
węzeł,
w kolumnie Parametry
wpisz
wpisujmy
70/55 °C,
a następnie Udział: 50 %.
Poniżej ​
wpisz
wpisujemy
​ opis panele i 50 % udziału (​
pomiń
pomijamy
Parametry).
Udziały poszczególnych systemów ogrzewania mamy podane w dokumentacji projektu, ale w rzeczywistych warunkach ​
musisz
musimy
​ je oszacować samodzielnie lub we współpracy z inwestorem / właścicielem budynku.
Lekcja zaliczona
DALEJ